» Zwrot podatku » Kalkulator podatkowy

Kalkulator podatkowy w UK

 

Sprawdź zwrot podatku (tylko osoby zatrudniene):

   

* P60 jest to formularz, jaki otrzymuje każdy pracownik na zakończenie  roku podatkowego od pracodawcy. P60 zawiera informacje o uzyskanym dochodzie oraz zapłaconym podatku w ciągu całego roku podatkowego. Większość osób mieszkających w Anglii jest zatrudnionych  na zasadach self-employed, samozatrudnieni na koniec roku muszą wypełnić formularz Tax Return. Każdy, kto ma jakiąkolwiek działalność jest zobligowany płacić podatki oraz podać szczegóły dotyczące rocznego dochodu. To zasada dla wszystkich osób pracujących.

Jak uzyskać zwrot nadpłaconego podatku w Anglii?

Osoby pracujące na własny rachunek oraz pracujące  pod Construction Industry Scheme, płacą podatek, gdy otrzymują wynagrodzenie. Jeśli zarejestrowałeś się w systemie Construction Industry (CIS), płacisz 20% podatku, jeśli jesteś nie zarejestrowany – 30%.

Roczny obrót podlegający opodatkowaniu – 20% (podatek dochodowy) i 8% na ubezpieczenia społeczne (NI Contribution) . Są rownież zwolnienia  Personal Allowance, które nie są opodatkowane (2011/12 – £ 7475, 2012/13 – £ 8105).

Oto dwa przykłady:

Przykład 1:

W roku 2010/11  pracowałeś pod Construction Industry Scheme. Twój dochód wyniósł £ 15.000, odtrącony podatek £ 3.000, dochód po odtrąconym podatku £ 12 000 . Na ten rok podatkowy Twoje wydatki wyniosly £ 2000.

 

1

 Dochody

£15 000

2

Wydatki

£2 000

3

Dochód netto 

£13 000

4

Zwolnienie z podatku

£6 475

5

Podstawa opodatkowania

£6 525

6

Dochód do opodatkowania

£1 305

7

NI Contribution

£526

8

Pobrany podatek

£3 000

9

 Kwota należna

£1 169

Przykład 2:

W roku 2010/11  pracowałeś pod Construction Industry Scheme. Twój dochód wyniósł £ 40.000, odtrącony podatek £ 8.000, dochód po odtrąconym podatku £ 32 000 . Na ten rok podatkowy Twoje wydatki wyniosly £ 2000.

 

1

Dochody

£40 000

2

Wydatki

£2 000

3

Dochód netto

£38 000

4

Zwolnienie z podatku

£6 475

5

 Dochód do opodatkowania

£31 525

6

Podstawa opodatkowania

£6 305

7

NI Contribution

£2 522

8

Pobrany podatek

£8 000

9

Podatek do zapłaty

£827

 

Sprawdź zwrot podatku (tylko self-employed):


Kalkulator podatkowy

  1. Dla osoby zartudnionej
  2. Dla self-employed
  3. Dla osoby zatrudnionej i self-employed

 

Sprawdź zwrot podatku (osoba zatrudniona i self-employee):
Prośba o oddzwonienie:

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Telefon:
E-mail:
Obszar działalności:
Komentarze:
Kod zabezpieczający:
Kod zabezpieczający: